Hittar du inte det du söker, kontakta oss
Pantcenter Villkor, GDPR och integritetspolicy Välkommen till Sveriges mest ärligaste och seriösa nätbutik


§1- Pantcenters trygghet:

A-Kunden äger enheten tills vi på Pantcenter.se har betalt er. Detta innebär att om vi skulle gå i konkurs innan vi utför en affär(betalning) så kommer vi på Pantcenter.se att returnera era varor.

B-Pantcenter.se har kunden i fokus och vi försöker göra vårt bästa för ett ge kunden den bästa tryggheten marknaden har. Därför har vi inskaffat flera olika tillstånder från myndigheter (ex Miljö, Polis, Skatt etc) för ert och vårt bästa.


C-Vi är noga med att köpa in rätt IT-produkter från rätt personer och säljer dem på rätt sätt. Detta innebär att vi är extra noga med att kolla grundligt att enheten inte är stulen, därför behåller vi enheten i 30 dagar innan vi säljer den vidare.§2- Om Pant Center:
Pantcenter.se är dotterbolag till The Phone Center TPC A+ (orgnr: 801201-****).  Pantcenter.se köper in IT-enheter samt enheter av både privata och företags personer. Genom att man registrera sin enhet och skickat in informationen via sidan Pantcenter.se görs en beställning samt accepterar kunden de angivna villkoren. Gäller fr.o.m. med 2017-03-01  §3- Öppettider:
Pantcenter.se är ett familjeföretag och är därför anpassad efter barnens skolgång och behov. Vi anpassar vårt jobb extremt mycket beroende på hur skolans situationen ser ut, d.v.s. när det är helg, ledigheter etc. så är företaget ledigt, men vi är dock inte omöjliga, ni kan alltid testa att skriva till oss och vi svara i mån av tid. Vi har öppet alla vardagar (Mån-fre) och våra öppettider är 8.00–18.00 och vi svarar ENDAST på mejl i mån av tid.§4- Köpeavtal:
   Pantcenter.se och kunden ingår ett Köpeavtal genom att Kunden använder sig av avtalet som Kunden beställt via Pantcenter.se hemsida eller via ett muntligt avtal (via sms, samtal, mejl.) Avtalet är bindande mellan parterna och gäller fram tills man har nått ett slut. Antingen att det blir ett köp eller att man returnerar varan tillbaka till kunden. Därefter avslutas avtalet.  Kunden har rätt att avböja ett köp om det framkommer ett nytt prisförslag, samt har Pantcenter.se även rätten att avböja köp av enhet om det t.ex. inte stämmer överens med beskrivningen eller vid andra anledningar.  §5- Kundens Avtal:
  Kunden försäkrar att; den information denne lämnar är sanningsenlig; denne är myndig ( 18 år+) och har självständig rätt att överlåta Enheten; denne är rättmätig ägare till Enheten; denne agerar självständigt och inte agerar ombud för annan persons räkning; denne innehar svenskt personnummer och är boende på den uppgivna den av Skatteverket angivna folkbokföringsadressen. För företags person gäller dessutom att behörig företrädare är den som genomför försäljningen av Enheten till Pantcenter.se. Rätten till Enheten övergår till PantCenter.se först i och med att utbetalning beordrats av Pantcenter.se.  OBS att om det blir en retur pga. att kundens ointresse att göra ett köp, fel beskrivning m.fl. Kommer kunden att debiteras för frakt och undersökningskostnad för enheten fr. 299 kr beroende på antal kvantitet samt dess storlek. §6-Prisgaranti:
Vi erbjuder prisgaranti mot de andra IT-återvinningsföretagen som verkar på den svenska marknaden.
Det innebär att skulle du bli erbjuden ett bättre pris för din IT-enheter matchar vi det på en gång.
Prisgarantin avser endast nät- och fysiskbutik som är svensk registrerad och är belägen i Sverige. Nät- fysiskbutiken bör vara aktiv i minst 3 år i branschen för att prisgaranti skall gälla.
  För att du som Säljare ska hävda rätten till prismatch krävs det någon form av dokumentation som styrker detta erbjudande från ett annat IT-återvinningsföretag.
Det kan t.ex. vara ett E-mail, en länk till hemsida, SMS eller brev.
OBS Pantcenters.se prisgaranti täcker inte auktions butiker/ nät eller likande, blocket, privat försäljning. 
§7- Frakt Fritt:
Vi, på Pantcenter.se skickar en FRI fraktsedeln till dig per post som du använder för att skicka enheten/(:erna)
  Väljer Kunden, trots Fri frakt fån Pantcenter.se, att skicka med ett annat fraktbolag står Kunden själv för fraktkostnad. Observera att det måste vara spårat. Vi återbetalar INTE Fraktkostnaden då. OBS Det är kundens ansvar att plombera och använder rätt emballage så att enheten inte förstörs under transporten till Pantcenter.se.  Läs mer via länken om hur du på bästa sätt packar dina enheter :
https://www.postnord.se/globalassets/sverige/pdf/faktablad/forpackningsinstruktioner.pdf
  OBS att det tar mellan 1-5 arbetsdagar att få hem försändelsen beroende på vilket fraktbolag kunden skickar. (Helgdagar är inte inräknade) §8- Betalning:
   När Pantcenter.se har kontrollerat Enhet görs ENDAST en utbetalning till det angivna kontot/swish som Kunden själv fyller i Köpekontraktet. Betalning sker till bankkonto/mobil nummer som tillhör Kunden. De priser som anges på Pantcenter.se s hemsida är aktuella dagspriser för vad som betalas av Pantcenter.se för Enheten from den dag då Enheten kommit till Pantcenter.se s besittning. Pantcenter.se genomför alltid tekniska tester för att fastställa den faktiska konditionen och funktionen av Enheten. §9- Värdering:
  OBS Priserna minskar mellan 2–7% varje månade beroende på enhetens märke. 
Pantcenter.se bygger sin värdering och prissättning vid köp av enheter på efterfrågan och utbud, samt enhetens skick, kondition och funktion. Dagspris är det pris (inkl. moms för företag) som angivits på Pantcenter.se. 
Efter att Kunden har tecknat ett avtal (se köpsavtal) har Kunden på sig Max 5 arbetsdagar att skicka enheten till Pantcenter.se, efter 5 dagar kan det bli en ny prisbedömning. 
Pantcenter.se äger rätten till att omvärdera enheten om det inte stämmer överens med Kundens beskrivning och Kunden kommer att bli informerad om den nya omvärderingen via e-mail som Kunden ha angett vid avtal. Kunden har därefter på sig 2 veckor att acceptera det nya prisförslaget och Pantcenter.se gör endast 2 kontaktförsök (1 kontaktförsök/vecka )  därefter räknas det som accepterat. 
OBS Tänkt på att vara så noga med att ge rätt information om enheten så gott som det går. Enheter som har varit lagade/fixade, eller som är utländska (t.ex. mobiler), får ett annat värde och det innebär att det blir en ny värdering om enheterna.
§10- Retur/Ångersrätt:
  Om Pantcenter.se väljer att inte fullfölja köp, oavsett anledning, och/eller om Kunden inte accepterar det pris och den betalning som utanordnats till Kunden för sin Enhet, avslutas köpet (inom 14 dagar) och Enhet/Enheterna returneras till Kunden. 
  Returer skickas enbart till samma adress som Kunden har angett vid avtalet. Pantcenter.se ansvara för att skicka enheten med rätt emballage och spårat till kunden. Är det kunden som upphävar ett köp står Kunden för Returen samt en undersöknings avgift fr 299 kr. Om Pantcenter.se upphävar ett köpt står Pantcenter.se för Returen till Kunden. Outlösta returer tillfaller Pantcenter.se.§11- Stulna Enheter:
  Pantcenter.se returnerar INTE, och betalar INTE för, Enheter som misstänks vara stulna eller spärrade, dessa överlämnas till Polisen, såvida inte ägarskapsbevis kan uppvisas inom 28 dagar.   Skulle betalning ha utgått för en produkt som är eller blir rapporterad stulen eller blir spärrad är Kunden återbetalningsskyldig. Pantcenter.se äger ett tillstånd av polisen för att yrkesmässigt bedriva handel med begagnade varor enligt lag (1999:271.). §12- Miljö
Det är viktigt att vi alla hjälps åt och tar hand om miljön och INTE bara dem stora företagen. Små som stora står lika ansvariga. Därför vill vi på Pantcenter.se ta hand om miljön och försöker utnyttja vartende liten del i enheten till 99%. Vi återanvänder delarna och på så sätt slipper dem hamna i naturen.§13- Företag/Offentliga sektorn
Vi på Pantcenter.se köper både från små och stora företag, vi köper även från privat personer och även konkurser företag. Tveka inte att höra av er till oss, vi gör vårt bästa för att hitta en bra lösning som kan passa oss både. Vi vill at det ska bli WINNI/WINNI för båda sidorna =)§14- Identitet/Person uppgifter:
  Pantcenter.se fastställer Kundens identitet bl.a. genom att hämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag mm . De uppgifter Kunden lämnat om sig själv i avtalet samkörs med de uppgifter som hämtats externt för att säkerställa Kundens identitet. Denna information används enbart för att fastställa identiteten hos Kunden. Finner Pantcenter.se skäl eller behov att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa identiteten äger Pantcenter.se rätt att begära sådana kompletterande uppgifter av Kunden så att identiteten kan fastställas. Pantcenter.se genomför också personliga kontrollsamtal via telefon i syfte att säkerställa Kundens identitet.  Behandling av personuppgifter (PUL) Pantcenter.se tillämpar personuppgiftslagen och värnar om den personliga integriteten. Uppgifter som lämnas till Pantcenter.se vid registreringen används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till Pantcenter.se: s kunder. I enlighet med 19 § i lagen (2008:486) om marknadsföring lämnar, i och med genomförande av beställning och därmed ingående av detta avtal, Kunden sitt samtycke till att Pantcenter.se eller annat bolag som står in koncern- eller intresseförhållande till Pantcenter.se får använda elektronisk post eller sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av tjänster och/eller produkter som tillhör eller marknadsförs av någon av dessa företag. Informationen du lämnar till oss kommer endast att användas av Pantcenter.se. Pantcenter.se lagrar inte informationen längre än vad som är nödvändigt av administrativa skäl. Därefter raderas informationen från våra system. §15- TVIST:
Vi på Pantcenter.se tycker det är tråkigt om en tvist skulle uppkomma mellan oss och Kunden. Vi strävar ständigt för att lösa problemet sinsemellan, men skulle Kunden och Pantcenter.se inte komma överrens har man rätten att vända sig till rätten för en utredning.